Noteikumi

Interneta vietnes www.a26.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

 1. Pirms sākt lietot SIA „AFI” (reģistrācijas Nr.40003608181, adrese – Daugavpils iela 1A, Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV-5001) interneta vietni www.a26.lv, lūdzam izlasīt šos interneta vietnes www.a26.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).
 2. Apmeklējot interneta vietni www.a26.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
 3. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.a26.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 4. Interneta vietnes www.a26.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „AFI” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt interneta vietnē www.a26.lv norādītās cenas un izveidot jaunus maksas pakalpojumus.
 5. SIA „AFI” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.a26.lv lietošanas laikā.
 6. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
 7. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.a26.lv pieder tikai un vienīgi SIA „AFI”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „AFI” un trešajām personām.

Interneta vietnē www.a26.lv ievadīto datu izmantošana.

 1. Lietojot interneta vietni www.a26.lv, piekrītat, ka SIA „AFI” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.a26.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:
 2. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,
 3. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
 4. www.a26.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
 5. IP adreses,
 6. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.a26.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.
 7. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.a26.lv, kļūst par SIA „AFI” īpašumu, kurus SIA „AFI” kā interneta vietnes www.a26.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.
 8. Lūdzu, ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.a26.lv, esat piekritis, ka SIA „AFI” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos.

Interneta vietnē www.a26.lv iegādātās preces apliecinoši dokumenti.

 1. Gadījumos, kad interneta vietnē www.a26.lv pasūtīto preci, pircējs apmaksā un saņem www.a26.lv veikalā uz vietas, tiek izsniegti šādi preces iegādi (turpmāk arī – darījums) apliecinoši dokumenti:
 2. Kases čeks;
 3. Preču pavadzīme;
 4. Garantijas talons (ja tāds nepieciešams).
 5. Preces saņemšanas brīdī Pircējs pārliecinās, vai tā pilnībā atbilst izvēlētajai Precei – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un komplektācija.
 6. Atbildība par Preci, tās bojājumiem un bojāeju pāriet no Pārdevēja uz Pircēju brīdī, kad prece tiek nodota Pircējam.
 7. Preces kvalitāti (izņemot slēptos ražošanas defektus) Pircējs nosaka vizuāli apskatot Preci tās saņemšanas brīdī.
 8. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.
 9. Garantijas talons, ja tāds nepieciešams tiek ielikts kopā ar preci preču iepakojumā.
 10. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:
 • Saņemot pasūtīto preci www.a26.lv veikalā uz vietas – pircēja paraksts uz dokumenta;
 • Saņemot pasūtīto preci pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla;
 • Saņemot pasūtīto preci pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.
 • Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no 10.punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.

Interneta vietnē www.a26.lv garantijas izmantošana.

 1. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt: 
  a.pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme); 
            b. ražotāja vai izplatītāja garantijas talonu (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces     komplektācijā). 
 2. Juridiskais garantijas periods ir 24 mēneši, un sākas ar preču piegādes brīdi. Kaitējums, ko izraisa dabisks nolietojums, nepareiza lietošana vai trūkums, vai nepareiza apkope tiek izslēgts no garantijas. Garantija ir izslēgta arī dēļ defektiem un bojājumiem, kas radušies nepiemērotas vai nepareizas izmantošanas (uzstādīšanas), neatbilstība instrukcijai vai nepareizas vai neuzmanīgas rīcības dēļ. Garantija nav spēkā, ja jūs vai cita persona izmanto nepiemērotus pasākumus un / vai mēģināt labot daļas bez atļaujas ar mums, tādā mērā, šīs darbības ir uzskatāma par defektu vai bojājumu iemesls. Gadījumā, ja garantijas prasības, tā ir jūsu izvēle, vai nu izmantot savas tiesības uz datu labošanu vai pieprasījuma preču piegādi bez defektiem (vēlāka izpilde). Ja nākamais sniegums noved pie nesamērīgi augstām izmaksām, prasība attiecas tikai uz atlikušo veidu – vēlāka izpilde.

Saistībā ar preču piegādi bez defektiem, apmaiņa uz augstākas kvalitātes produktiem un to īpašības ir jau pieņemts, ja vien tas ir pamatoti.

Jebkuras turpmākas tiesības, it īpaši pirkuma līguma atcelšana vai samazināšana, var veikt tikai pēc saprātīga termiņa. Ja ir īpaša ražotāja garantija, ka jūs varat izmantot papildus garantijas pakalpojumus, tas tiks norādīts attiecīgajā produkta aprakstam. Šajā gadījumā tas garantija attiecas tikai uz attiecīgo produktu.

 

Atteikuma tiesības.

 1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no preces, neminot iemeslu.
 2. Lai varētu izmantot 14 (četrpadsmit) dienu atteikuma tiesības, saglabājiet un nesabojājiet Preces oriģinālo iepakojumu (ja tāds ir) un komplektāciju, kā arī Prece nedrīkst būt ārēji mehāniski bojāta, uzstādīta vai lietota.
 3. Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas un/vai ir sabojātas, un/vai ir zaudējušas Preču sākotnējo izskatu (Preces vai tās iepakojuma izmaiņas, kas radušās iepakojumu atverot, lai aplūkotu Preci, nav uzskatāmas par būtiskām Preces izskata izmaiņām).
 1. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “AFI”, juridiskā adrese Daugavpils iela 1A, Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV-5001, tālruņa numurs: 26553004, e-pasta adrese: marite@afis.lv par lēmumu atteikties no šā līguma (skatīt SIA „AFI” interneta vietnē www.a26.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu).
 2. Atgādinām, ka „Patērētāju tiesību aizsardzības likums” attiecas tikai uz fiziskām personām. Līdz ar to, vēršam uzmanību, ka juridiskas personas nevar izmantot PTAL noteiktās atteikuma tiesības.

SIA AFI saglabā tiesības jebkurā brīdī grozīt, precizēt un aktualizēt interneta veikala lietošanas noteikumus, informāciju publicējot SIA AFI interneta veikala vietnē www.a26.lv.

Privātuma politika

www.a26.lv privātuma politika

Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „AFI” (reģistrācijas Nr.40003608181, adrese – Daugavpils iela 1A, Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres novads, LV-5001).
 2. SIA AFI apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
 3. rēķinu un preču pavadzīmju sagatavošanai;
 4. klienta identificēšanai;
 5. klienta apkalpošanai;
 6. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 7. pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
 8. jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
 9. iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
 10. saziņas uzturēšanai;
 11. norēķinu administrēšanai;
 12. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
 13. tirgus izpētes mērķiem;
 14. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
 15. jaunumu paziņošanai;
 16. citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.
 17. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
 18. normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Elektronisko sakaru likums u.c.);
 19. atsevišķos gadījumos saskaņā ar klienta piekrišanu;
 20. lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās  intereses, kurai personas dati atklāti.
 21. SIA AFI nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. SIA AFI aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.
 22. Personas datu nodošana

Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.

Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

Atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

 1. Personas datu glabāšanas laiks: Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma
 2. izrietošo prasību noilguma termiņš;
 3. kāmēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;
 4. atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 5. kāmēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.
 6. Jūsu tiesības:
 7. uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
 8. gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
 9. ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
 10. atsaukt piekrišanu;
 11. atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
 12. saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.

Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.

 1. Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija, kas ir publicēta vietnē www.a26.lv, aizstāj visas iepriekšējās privātuma politikas versijas.
 2. Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums: marite@afis.lv, tel.nr.26553004.